Slovak school – Our team

Mgr. Eva Danková

vyštudovala Pedagogickú fakultu Trnavskej Univerzity v odboroch Anglický jazyk a literatúra a Etická výchova. Po ukončení štúdia sa v roku 2010 presťahovala do Bristolu kde začínala ako dobrovoľníčka a vypomáhala v nultom a druhom ročníku v Summerhill Academy. Neskôr pracovala ako bilingválna asistentka učiteľa, asistentka učiteľa a momentálne pracuje ako triedny učiteľ na základnej škole v Bristole kde okrem toho zastáva aj post vedúcej predmetu Cudzích Jazykov, ktorých výučbu na škole koriguje. Eva od roku 2015 vyučuje slovenský jazyk v CS School Bristol a podieľa sa na školských i mimoškolských akciách organizácie. Taktiež úspešne spolupracuje s Úradom Slovákov žijúcich v zahraničí, ISEIA, Asociáciou slovenských škôl v UK, Studia Academica Slovaca i Pedagogickou Fakultou Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici.

Ing. Lucia Húsková

v roku 2004 ukončila inžinierske štúdium záhradného dizajnu SPU v Nitre. Pracovala vo svojom odbore na SMsZ v Košiciach (úpravy intravilánov, mestských parkov, ihrísk i súkromných záhrad). V roku 2008 sa sťahuje do Bristolu a stáva sa umelkyňou na voľnej nohe, používa pseudonym @lucilak (neskôr @huskova.art).Tvorba je zameraná prevažne na módne úžitkové umenie (hodváb); dielka vlastnia jej obdivovatelia po celom svete.

V roku 2016 sa stáva umeleckou dušou našej organizace; graficky koriguje, navrhuje a výtvarne spracúva podujatia a prezentáciu školy a komunity. V roku 2018 preberá, spolu s dcérou Lucinkou (asistentka), výučbu detí v slovenskej materskej škôlke. Pod ich vedením sú škôlkari zameraní kreatívnym a výtvarným smerom. V roku 2019 úspešne iniciuje našu populárnu výtvarnú školu.

Andrea Svetíková

“Mikulášske stretnutie v roku 2019 bol môj prvý kontakt so skvelým tímom česko – slovenskej školy v Bristole. Vo vyzdobenom kostole sa stretli čerti, anjeli, Čechoslováci, či deti, či rodičia a zaplnili priestor našimi tradíciami, skvelým jedlom a zábavou. Ak sa toto dá pretrasformovať do školy, chcem byť toho súčasťou…pomyslela som si. Po pohovore s pani riaditeľkou Veronikou nad domácimi koláčmi, sa process spustil. A ja som sa stala asistentkou jednej úžasnej pani učiteľky Evičky, ktorá vedie slovenskú triedu. S deckami som pracovala aj v minulosti, a môj job tu v UK je tréningový officer, takže školenie nie je pre mňa neznáme.”

Lucinka Sofia Húsková

narodila sa na Slovensku v Nitre a ako dvojročná sa presťahovala do Bristolu, spolu s rodičmi. V primary škole Four Acres Academy  získala ocenenie “Head Award 2016/2017”.   Momentálne študuje na Chew Valley School  – secondary school.V CSCS Bristol pôsobí ako asistentka v materskej škôlke. Lucinka je veľmi priateľská a deti ju majú veľmi radi.