Czech & Slovak Library Bristol

Spolu so založením Stonožky, v roku 2014, vzniká aj knižnica. Z malej kôpky kníh, ktoré nám darovali naši priaznivci a podporovatelia sa rozrástla na úctyhodnú zbierku kníh pre deti a dospelých v slovenskom a českom jazyku. Vďaka našim darcom môžte v našej knižnici nájsť mnohé skvosty a poklady. V roku 2020 sa nám, vďaka gratu, podarilo doplniť výber o súčastnú detskú literatúru. Našim čitatelom, sú knižné tituly k dispozícii na požiadanie. Výber nájdete virtuálne, na instagrame @cslibrarybristol