Our Exec Team

Mgr. Veronika Dvořáčková

je zakladatelkou, ředitelkou a tvůrčí duší CSCS Bristol CIC. Reprezentuje naši organizaci nejen v Asociaci Českých a Slovenských škol ve Velké Británii, ale i po celém světě. Díky její vášni a neobyčejné oddanosti českému a slovenskému jazyku a kultuře byla v roce 2020 odměněna prestižním oceněním Lord Mayor of Bristol Award pro její dobrovolnou činnost pro českou a slovenskou komunitu v Bristolu.

Veronika vystudovala PF Masarykovy Univerzity v Brně obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací anglický jazyk s didaktikou a samostatný obor Učitelství anglického jazyka a literatury pro ZŠ. Během studia a po jeho ukončení pracovala pro společnost Lingea Brno, kde se spolupodílela na tvorbě elektronických slovníků a jazykových nástrojů. Do Bristolu se přestěhovala v roce 2005, kde pracovala pro neziskovou organizaci Bristol Community Health jako překladatel, tlumočník a Health Links Worker pro NHS. V letech 2015 – 2020 se podílela na projektu rekonstrukce a modernizace budovy Clifton Observatory.

Veroničiny vzpomínky na začátky organizace: “O aktivitách pro česky a slovensky mluvící děti v Bristolu jsem začala přemýšlet od chvíle, kdy moje dcera začala vlivem prostředí školky, a poté školy a kamarádů, komunikovat převážně jen anglicky. Uvědomila jsem si, jak náročné je vychovávat děti vícejazyčně a zprostředkovat jim v zahraničí naše tradice a zvyky. Jsem vděčná, že jsem potkala lidi se stejným nadšením vytvářet pro naše děti chvíle, kdy se mohou seznámit s “česko-slovenským” dědictvím a zdokonalovat se v jazyce v přirozeném prostředí komunity a mezi kamarády.”

Iva Boháčová de Sousa

pochází z Roztok u Prahy a do Bristolu se přistěhovala v roce 2010. Iva vystudovala Professional Diploma in Accounting při Londýnské Association of Accounting Technicians a jako finanční asistentka pracuje již přes 10 let pro University of Bristol. Iva je jedna ze zakladatelek naší organizace a plně podporuje bristolskou česko-slovenskou komunitu. Jako jedna z ředitelek dohlíží na rozdělování, účtování a investování finančních prostředků, pomáhá se žádostmi o dotace a finanční dary a jejich vyúčtováním. Iva pomáhá s provozem školy a samozřejmě také na našich školních a kulturních akích. Má dva syny; starší chodí do české školy a mladší navštěvuje setkaní středeční Stonožky. Ve volných chvílích čte či jezdí na výlety.

Petra Littlefair, BA Hons

pochazí z Hradce Kralové a v Bristolu žije od roku 2005. Vystudovala Anglický jazyk a literaturu a Personalistiku na Univerzitě of the West of England. Již skoro 15 let se věnuje práci v charitativních organizacích, a to především v oblastech fundraisingu, charitativních obchodů, marketingu a vedení dobrovolníků. Jako jedna z ředitelek CSCS Bristol podporuje všeobecný rozvoj organizace, dohlíží na náležité využítí finančních prostředků, pomáhá s žádostmi o dotace a finanční dary, marketingem, organizováním Stonožky, kulturních akcí a dalších aktivit. Ráda přiloží pomocnou ruku, kde je třeba. Má dva syny, kterým se především snaží předat lásku k českému jazyku, kultuře a tradicím.