Czech school – our team

Mgr. Nela Bílková
učitelka 0. ročníku

vystudovala Pedagogiku předškolního věku a pracuje v anglické školce ve Wester Super Mare, kam se po absolvování stáže v Bristolu přestěhovala.

Předtím studovala Učitelství pro mateřské školy, kde získala bakalářský titul a má vystudovanou i střední pedagogickou školu. Mezi její koníčky patří zpěv, hra na klavír a kytaru, tanec, četba, běh, aerobic, výlety a cestování a přátelé.

V Bristolu byla poprvé v letech 2019 – 2020, kde vedla páteční Stonožku a v sobotní škole tvořila skvělý tým s paní učitelkou Evou Stloukalovou ve třídě mladších žáků. Nela píše: “Do Bristolu jsem se rozhodla přijet ze dne na den. Jsem moc vděčná, že jsem díky programu Erasmus+ začala být součástí CS Community and School Bristol. Práce pedagoga mě naplňuje. Od dětí se člověk dozví mnoho zajímavých informací a jsem ráda, že mohu být toho součástí, ale nejen to. Doufám, že tak, jak děti inspirují v mnoha ohledech mě, předávám i já něco jim, co mohou uchopit a využít ve svém životě”.

Nela se vrátila do Bristolu ve školním roce 2021/22 a vzala si na starosti výuku nultého přípravného ročníku. V období mezi stáží a návratem vedla na podporou českých a slovenských rodin s bilingvními dětmi během lockdown online setkání – písničky, říkanky, pohádek a hry pro nejmenší.

Bc. Eva Stloukalová
ředitelka, učitelka 1.-2. ročníku

vystudovala v České republice Předškolní pedagogiku a deset let pracovala jako učitelka v mateřské škole a pedagog volného času. Na podzim 2018 se přestěhovala do Anglie a začala působit v Czech & Slovak School Bristol. Má radost z pokroků svých žáků v českém jazyce i v jejich zájmu o českou kulturu. Ráda seznamuje děti s českými tradicemi, pohádkami a písničkami. Celý její život se točí kolem dětí, ať už jde o učení v české škole, doučování českého jazyka nebo výrobu vzdělávacích pomůcek pro děti. Spolupracuje na projektu “Moje česká škola” pro rodiče dětí českých krajanů. Vytvořila fb skupinu “Učíme děti česky”, v které najdete mnoho inspirace k výuce i nápadů na aktivity pro rodiče.

V roce 2022 Eva absolvovala semestrální metodický kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka. Pracuje jako asistentka pro děti s odlišným mateřským jazykem v Primary School. 

Miluje knížky, proto vede také naši školní knihovnu a pomocí čtenářského klubu se snaží dětem předat lásku ke knížkám a radost ze čtení v češtině.

V Czech and Slovak School Bristol učí ve školním roce 2022/2023 první a druhou třídu.

Lenka Slade
učitelka 3.- 4. ročníku

vystudovala MA Counselling Children and Young People na University of South Wales. Od roku 2013 pracuje pro neziskovou organizaci, kde poskytuje terapeutickou podporu dětem i dospělým. Během své osmileté praxe získala mnoho zkušeností v práci s dětmi s využitím her a výtvarné výchovy. Mimo jiné Lenka také vytvořila desetitýdenní kurz pro děti a rodiče se zaměřením na prohloubení vzájemné spolupráce a komunikace. Lenka má dvě dcery, které se pravidelně účastní prezenčních i online lekcí českého jazyka pořádaného Czech & Slovak School Bristol, proto je pro ni výuka češtiny důležitá. Lenka od ledna 2021 vypomáhála žákům z Tyrkysové třídy (6. třída) s domácími úkoly. V roce 2022 úspěšně absolvovala studium Semestrálního metodického kurzu k výuce češtiny jako cizího jazyka na Univerzitě Karlově a v letošním  školním roce je učitelkou 3. a 4. ročníku v naší sobotní škole.

Mgr. Petra Young
učitelka 5. ročníku

je z Pardubic a vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Patnáct let žila v Anglii, před 3 roky se přestěhovala do ČR, aby si děti obohatily zkušenosti a zdokonalily se v českém jazyce. Děti chodily do školy v České republice a Petra učila na Základní škole angličtinu a tělocvik.

V srpnu 2021 se přestěhovali zpět do Anglie poblíž Bristolu. Momentálně doučuje české děti angličtinu on-line a pracuje jako asistentka v primary school, v blízké budoucnosti by se ráda stala učitelkou v anglické škole .

Petra je milovnice psů a koní.”Jme taková “akční” rodinka , rádi navštěvujeme nová místa, lyžujeme, jezdíme na paddleboardu.”

Mgr. Jana Chmelková (Pečinková), DiS.
učitelka 6. – 7. ročníku

je původně z Prahy, kde vystudovala nejprve VOŠ sociálně-právní, a poté magisterský obor Speciální pedagogika na Univerzitě Karlově v Praze. Hrála sportovně ženský lakros a interkros, a to i za národní tým. Při studiu pracovala v OS Art Prometheus a organizovala workshopy žonglování po celé ČR. Po přestěhování do Velké Británie v roce 2007 začala pracovat v sociální sféře i školství převázně s mladými lidmi s mentálním postižením nebo autismem. Jana a její vzpomínky na začátky v naší organizaci: “Když prišly na svět moje dvě děti, uvědomila jsem si, jak moc pro mě znamená česká kulura, tradice, historie a jazyk a jak moc mi záleží na tom, abych jim toto vše mohla předat. To byl nejsilnější důvod, proč jsem začala aktivně působit v CSCS Bristol (tehdy Stonožce). V CS School Bristol působím od jejího založení v září 2015, kdy jsem začínala s naší průkopnickou českou třídou jako asistent učitele. Později jsem učila 0. – 2. ročník a od roku 2017 jsem učitelkou 4.-5. ročníku“.

V roce 2019 Jana absolvovala dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit v rámci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí ve spolupráci Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva školství a tělovýchovy ČR. Jany motto je “Učení prožitkem a hrou!”

Kristýna (Kiki) Koubová
učitelka 8. – 9. ročníku

se narodila v Českých Budějovicích. Po dokončení gymnázia odletěla do Anglie, kde na University of Bristol v roce 2021 dokončuje bakalářské studium Childhood Studies. Na UoB také obnovila Czech and Slovak Society a snaží se o spolupráci katedry českého jazyka a literatury s naší organizací. U nás působí od ledna 2019; převážně se věnuje starším žákům a také vyučuje češtinu pro dospělé. Díky její zkušenosti ze skautů a vášni pro zážitkovou pedagogiku se její práce točí kolem spojování vzdělání, her a přírody. Práce s dětmi jí baví a má zkušenosti z různých sektorů jako je vzdělávání, prevence, teambuilding nebo playwork. Kromě práce a studia, zaměřeného na děti a dospívající, miluje cestování, jídlo, tanec a jógu. Také ráda tvoří a volný čas tráví v přírodě.

Zuzana Valová
učitelka předškolní sekce školy

pochází z Plzně a vystudovala Střední pedagogickou školu obor učitelství pro mateřské školy v Karlových Varech. V roce 2009 absolvovala Všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci a pracovala na Lince bezpečí v Praze. V roce 2013 se přestěhovala do Bristolu a pracuje jako Senior Carer v nursing home s lidmi s demencí, kde je důležitá obrovská trpělivost, stejně jako při práci s dětmi. V září 2015 nastoupila jako paní učitelka do Czech & Slovak School Bristol – České školky. Má zkušenosti s výukou bilingvních dětí nejen z prostředí naší školky a školky, ale i u vlastního syna, který byl vychováván ve vícejazyčném prostředí a mluví třemi jazyky. Práce s dětmi ji velmi baví, zvlášť když je vidět, jaké dělají děti pokroky a do školky se těší.

Zuzana Válová: “Česká školka na jaře 2020 zahájila i online vyučování, ve kterém je velmi důležitá přítomnost rodičů při výuce – rodiče jsou zapojeni do výuky s dětmi. Tato zkušenost jim mnohokrát může být nápomocnou inspirací, jak s dětmi pracovat doma. To má samozřejme pozitivní vliv na vzájemný vztah mezi rodičem a dítětem a vztah k mateřskému jazyku.”

Kateřina Khan, DiS.
asistentka pedagoga

narodila se v Olomouci v České republice. Vystudovala Vyšší odbornou školu zahradnickou v Mělníku Obor zahradní a krajinná tvorba. Od roku 2020 začala působit jako asistentka učitele ve Světlemodré třídě (1. ročník). Práce s dětmi ji velmi baví. Mezi její koníčky patří zahradničení, četba knih, adrenalinové sporty a cestovaní.

Alena Hůlová
asistentka pedagoga

pochází z Bílovce na severní Moravě a vystudovala SEŠ v Novém Jičíně. Absolvovala kurz International Diploma in Montessori Pedagogy – Early Childhood v MCI Londýn, a poté pracovala v Montessori školce v Kew Gardens v Londýně. Nyní pracuje v The Lemon Tree Nursery v Tautonu. Pomáhat v CSCS Bristol začala na jaře 2019 s individuálním čtením a od září 2019 pomáhá jako asistentka učitele. Alena chce podpořit naše učitele, kteří věnují mnohdy i svůj volný čas učení českého jazyka a reálií dětí krajanů žijících ve Velké Británii.  Práce s dětmi ji nesmírně baví. Alena má dvě dcery, které také navštěvují českou školu. Ve volném čase čte – hlavně historické romány a detektivky. Ráda cestuje a potkáte ji na procházkách kolem Somersetu, Blackdown a Quantock Hills.

Markéta Šímová
asistentka pedagoga

pochazí z Plzně, kde vystudovala Administrativní školu ekonomickou. V Bristolu žije od roku  2014. Ve naší škole učí od září 2016 jako Asistentka pedagoga v mateřské škole. Motivací jsou
pro Markétu dětské úsměvy a možnost opětovně pronikat do světa dětské fantazie spolu s možností rozvíjení a učení se novým věcem. Ve svém volném čase se ráda věnuje tanci a
psaní. A protože je maminka jedenáctileté slečny, tak hlavním koníčkem je jí právě ona. Markéta je výtečná kuchařka a vaření či pečení je její koníček, téže ráda čte, věnuje se
neprofesionálně tanci a psaní. Motivací jsou pro Markétu dětské úsměvy a možnost opětovně pronikat do světa dětské fantazie a pohádek. Naše škola jí poskytuje možnost
rozvíjení a získavaní organizačních ykušeností s aktivitam s detmi.

Jana Smith BA(Hons) PGCE
asistentka pedagoga

Jana pochazí z Brna, ale od roku 2004 žije v mĕstečku Keynsham, mezi Bristolem a Bath. Jana už od malička ráda pomáhala s výchovou mladší sestry, v pozdějším věku začala organizovat aktivity a soustředění pro nejmladší členy pěveckého sboru Kampanela, kterého byla také členem. Po maturitě vyjela poprvé do Anglie jako au-pair a od té doby už práci s dětmi neopustila. Působila nejen jako učitelka v mateřské škole, playworker a soukromá chůva (nanny), ale vedla i výtvarné kroužky pro děti v galerii Art Cohort Bath a vyučovala matematiku na středních školách na jihu Anglie. Postupně absolvovala kurzy na City of Bristol College (NCFE Certificate in Childcare; CACHE Diploma in Playwork) a na Bath Spa University (BA(Hons) in Business and Education; PGCE for Secondary Schools in Mathematics). Nyní je Jana na volné noze, specializuje se na výuku matematiky pro děti v domácím vzdělávání.

Jana má dvě dcery, které obě moc rády navštěvují Českou školu v Bristolu, a které se také o školních prázdninách účastní setkávání Stonožky pro rodiny s malými dětmi.

Jana miluje jízdu na kole, stanování a cestování s rodinou. Ráda také zpívá, peče a tvoří se svými dcerami Larou a Annou.

“Práce asistenta v CSCS je opravdu naplňující – je úžasné na vlastní oči vidět, jak výuka děti baví, jak se zlepšují v českém jazyce, jak se jim zvedá sebevědomí, a kolik se toho za pouhé 3 hodiny naučí!”

Tomáš Bartošek

pochází z Olomouce a jako asistent učitele, později učitel působí v Czech & Slovak School Bristol od podzimu 2018. Studoval sociologii a andragogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci, hrál házenou za STM Olomouc, zpíval ve sboru, spoluzaložil rockovou kapelu a pracoval jako redaktor oblastních novin.

Aktivní role rodiče v systému celoživotního vzdělávání je téma, kterému se Tomáš aktivně věnuje v organizaci Bristol Parent Carers a Holy Cross Bedminster. Tomáš rád sdílí svoje zkušenosti a motivuje ostatní rodiče v naší komunitě: “Díky Stonožce a sobotní škole zvládají moje obě děti češtinu bravurněji. A díky přátelstvím navázaným při krajanských aktivitách se mně i rodině žije veseleji. Tak nekupte to, když je to tak výhodný…(Slavnosti sněženek).”

Nicol Sedláčková 

Erasmus+ stážistka

Pochází z Drnovic u Lysic, malé vesnice kousek od Boskovic. Vystudovala Bezpečnostně právní akademii v Brně, kde se aktivně věnovala sportům, zejména judu a karate.

Láska k sportům ji přivedla k para plavání. Během střední školy se stala součástí para plaveckého klubu SK KONTAKT Brno, kde aktuálně zastává funkci asistenta ve vodě. S plavci se účastní závodů a letních soustřední. Tato aktivita ji navedla ke studiu oboru Speciální pedagogika na Masarykově univerzitě v Brně, kde se zaměřuje především na Psychopedii a Somatopedii.

Působila ve školském zařízení Lipka na pracovišti Rozmarýnek, kde vedla vzdělávací programy pro základní a mateřské školy zaměřené na získávání pozitivního vztahu k přírodě.

Pracovala jako osobní asistent v středisku Teiresiás při Masarykově Univerzitě. Organizace pomáhá studentům se specifickými potřebami.

Mezi její koníčky patří sport, četba knih, návštěvy kina nebo divadla a její dvě fenky Yda a Mia, se kterými se snaží trávit co nejvíce času v přírodě.

V CSCS Bristol působí v rámci Erasmus+ jako stážistka pro jaro 2023

Online učitelé

Valentýna Vaz, Dis. 

pochází ze Zruče nad Sázavou, malého městečka nedaleko Kutné Hory. Studovala hudebně-dramatický obor na Zlínské soukromé vyšší odborné škole umění, již v průběhu studia si však začala uvědomovat, že by ji bavila práce s dětmi. Když ji na podzim roku 2017 osud zavál do anglického Bristolu, přidala se do týmu CSCS Bristol CIC, kde zpočátku pomáhala především s přípravou dětských vystoupení. Později začala také asistovat ve výuce českého jazyka a ve školním roce 2019/2020 vedla školní klub “Česky hravě”. V červenci 2020 se přestěhovala do Portugalska, avšak zůstala nadále součástí týmu a pro malou skupinku dětí poskytuje pravidelné online lekce zaměřené na komunikaci v českém jazyce a rozšiřování slovní zásoby.

Mgr. Barbora Skalská

vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Členem týmu se stala díky praktické stáži v CSCS Bristol v rámci programu Erasmus +, kterou absolvovala v jarním semestru 2020. Bohužel kvůli pandemii COVID-19 musela odjet dříve, i přesto stáž dokončila distančně, a dodnes formou distanční výuky vyučuje žáky dne již 5. ročníku (Purpurová třída). Mezi její zájmy patří zpěv, hra na klavír, ráda se vzdělává a získává nové náměty pro distanční i prezenční výuku formou webinářů

Michaela Šnorbertová

Pocházím z Velkého Poříčí. Vystudovala jsem Jiráskovo gymnázium v Náchodě a nyní jsem studentkou 2. ročníku Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Masarykově univerzitě v Brně. 13 let se věnuji volejbalu jako aktivní hráčka a 4 roky také jako trenérka. V létě vedu volejbalový tábor pro děti z našeho klubu. Hrála jsem na housle, učím se hrát na klavír a ráda zpívám. Mám ráda trávení času v přírodě a hraní společenských her.

Bc. Zuzana Illková

Pochází z Brna, kde v tomto roce absolvovala obory Český jazyk a Dějepis pro 2. stupeň ZŠ na Masarykově univerzitě. Ze školních praxí však má zkušenosti i s dětmi na prvním stupni ZŠ. Do školy CSCS Bristol se dostala pomocí programu Erasmus + jako stážistka.
Mezi její koníčky patří historie, divadlo, cestování, čtení knih a hudba.

Mgr. Markéta Alexová

pochází z Brna, kde v tomto roce absolvovala obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Zároveň je studentkou bakalářského programu Speciální pedagogiky se zaměřením na logopedii a surdopedii. Má zkušenosti s vedením výuky i mimoškolních aktivit především na 1. stupni základní školy. Z Česka má zkušenosti především s výukou Hudební výchovy, Výtvarné výchovy a Anglického jazyka. Mezi její zájmy patří zpěv, hra na klavír, čtení knih a cestování.
Na CSCS Bristol působí v rámci programu Erasmus+ jako stážistka pro podzim 2021.

Bára Vandrovcová

Pochází z Oseku nad Bečvou. Vystudovala Střední pedagogickou školu v Přerově a nyní je studentka druhého ročníku Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Masarykově univerzitě. Do školy CSCS Bristol se dostala pomocí programu Erasmus + jako stážistka.
Mezi její koníčky patří sport, procházky v přírodě a poznávání nových míst.
Vedl sportovní kroužek pro mladší děti a v létě se účastní táborů pro děti.