Czech school – our team

Mgr. Jana Chmelková (Pečinková), DiS.

je původně z Prahy, kde vystudovala nejprve VOŠ sociálně-právní, a poté magisterský obor Speciální pedagogika na Univerzitě Karlově v Praze. Hrála sportovně ženský lakros a interkros, a to i za národní tým. Při studiu pracovala v OS Art Prometheus a organizovala workshopy žonglování po celé ČR. Po přestěhování do Velké Británie v roce 2007 začala pracovat v sociální sféře i školství převázně s mladými lidmi s mentálním postižením nebo autismem. Jana a její vzpomínky na začátky v naší organizaci: “Když prišly na svět moje dvě děti, uvědomila jsem si, jak moc pro mě znamená česká kulura, tradice, historie a jazyk a jak moc mi záleží na tom, abych jim toto vše mohla předat. To byl nejsilnější důvod, proč jsem začala aktivně působit v CSCS Bristol (tehdy Stonožce). V CS School Bristol působím od jejího založení v září 2015, kdy jsem začínala s naší průkopnickou českou třídou jako asistent učitele. Později jsem učila 0. – 2. ročník a od roku 2017 jsem učitelkou 4.-5. ročníku“.

V roce 2019 Jana absolvovala dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit v rámci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí ve spolupráci Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva školství a tělovýchovy ČR. Jany motto je “Učení prožitkem a hrou!”

Bc. Eva Stloukal

vystudovala v České republice Předškolní pedagogiku a deset let pracovala jako učitelka v mateřské škole a pedagog volného času. Na podzim 2018 se přestěhovala do Anglie a začala působit v Czech & Slovak School Bristol. Má radost z pokroků svých žáků v českém jazyce i v jejich zájmu o českou kulturu. Ráda seznamuje děti s českými tradicemi, pohádkami a písničkami. Celý její život se točí kolem dětí, ať už jde o učení v české škole, doučování českého jazyka nebo výrobu vzdělávacích pomůcek pro děti. Spolupracuje na projektu “Moje česká škola” pro rodiče dětí českých krajanů. Vytvořila fb skupinu “Učíme děti česky”, v které najdete mnoho inspirace k výuce i nápadů na aktivity pro rodiče. V Czech & Slovak School Bristol učí nultou, první a druhou třídu a vede online klub “Hrajeme si česky”.

Tomáš Bartošek

pochází z Olomouce a jako asistent učitele působí v Czech & Slovak School Bristol od podzimu 2018. Studoval sociologii a andragogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci, hrál házenou za STM Olomouc, zpíval ve sboru, spoluzaložil rockovou kapelu a pracoval jako redaktor oblastních novin.

Aktivní role rodiče v systému celoživotního vzdělávání je téma, kterému se Tomáš aktivně věnuje v organizaci Bristol Parent Carers a Holy Cross Bedminster. Tomáš rád sdílí svoje zkušenosti a motivuje ostatní rodiče v naší komunitě: “Díky Stonožce a sobotní škole zvládají moje obě děti češtinu bravurněji. A díky přátelstvím navázaným při krajanských aktivitách se mně i rodině žije veseleji. Tak nekupte to, když je to tak výhodný…(Slavnosti sněženek).”

Kristýna (Kiki) Koubová

se narodila v Českých Budějovicích. Po dokončení gymnázia odletěla do Anglie, kde na University of Bristol v roce 2021 dokončuje bakalářské studium Childhood Studies. Na UoB také obnovila Czech and Slovak Society a snaží se o spolupráci katedry českého jazyka a literatury s naší organizací. U nás působí od ledna 2019; převážně se věnuje starším žákům a také vyučuje češtinu pro dospělé. Díky její zkušenosti ze skautů a vášni pro zážitkovou pedagogiku se její práce točí kolem spojování vzdělání, her a přírody. Práce s dětmi jí baví a má zkušenosti z různých sektorů jako je vzdělávání, prevence, teambuilding nebo playwork. Kromě práce a studia, zaměřeného na děti a dospívající, miluje cestování, jídlo, tanec a jógu. Také ráda tvoří a volný čas tráví v přírodě.

Valentýna Vaz, Dis. 

pochází ze Zruče nad Sázavou, malého městečka nedaleko Kutné Hory. Studovala hudebně-dramatický obor na Zlínské soukromé vyšší odborné škole umění, již v průběhu studia si však začala uvědomovat, že by ji bavila práce s dětmi. Když ji na podzim roku 2017 osud zavál do anglického Bristolu, přidala se do týmu CSCS Bristol CIC, kde zpočátku pomáhala především s přípravou dětských vystoupení. Později začala také asistovat ve výuce českého jazyka a ve školním roce 2019/2020 vedla školní klub “Česky hravě”. V červenci 2020 se přestěhovala do Portugalska, avšak zůstala nadále součástí týmu a pro malou skupinku dětí poskytuje pravidelné online lekce zaměřené na komunikaci v českém jazyce a rozšiřování slovní zásoby.

Zuzana Valová

pochází z Plzně a vystudovala Střední pedagogickou školu obor učitelství pro mateřské školy v Karlových Varech. V roce 2009 absolvovala Všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci a pracovala na Lince bezpečí v Praze. V roce 2013 se přestěhovala do Bristolu a pracuje jako Senior Carer v nursing home s lidmi s demencí, kde je důležitá obrovská trpělivost, stejně jako při práci s dětmi. V září 2015 nastoupila jako paní učitelka do Czech & Slovak School Bristol – České školky. Má zkušenosti s výukou bilingvních dětí nejen z prostředí naší školky a školky, ale i u vlastního syna, který byl vychováván ve vícejazyčném prostředí a mluví třemi jazyky. Práce s dětmi ji velmi baví, zvlášť když je vidět, jaké dělají děti pokroky a do školky se těší.

Zuzana Válová: “Česká školka na jaře 2020 zahájila i online vyučování, ve kterém je velmi důležitá přítomnost rodičů při výuce – rodiče jsou zapojeni do výuky s dětmi. Tato zkušenost jim mnohokrát může být nápomocnou inspirací, jak s dětmi pracovat doma. To má samozřejme pozitivní vliv na vzájemný vztah mezi rodičem a dítětem a vztah k mateřskému jazyku.”

Markéta Šímová

pochazí z Plzně, kde vystudovala Administrativní školu ekonomickou. V Bristolu žije od roku 2014. Markéta se zapojila jako dobrovolník ve škole hned po nástupu její dcery do Czech & Slovak School Bristol. Od září 2016 působí jako asistentka učitele v předškolní sekci. Motivací jsou pro Markétu dětské úsměvy a možnost opětovně pronikat do světa dětské fantazie a pohádek.

Markéta je výtečná kuchařka a vaření či pečení je jedním z jejích koníčků. Ráda ve svém volném čase čte a věnuje se tanci a psaní.

Alena Hůlová

pochází z Bílovce na severní Moravě a vystudovala SEŠ v Novém Jičíně. Absolvovala kurz International Diploma in Montessori Pedagogy – Early Childhood v MCI Londýn, a poté pracovala v Montessori školce v Kew Gardens v Londýně. Nyní pracuje v The Lemon Tree Nursery v Tautonu. Pomáhat v CSCS Bristol začala na jaře 2019 s individuálním čtením a od září 2019 pomáhá jako asistentka učitele. Alena chce podpořit naše učitele, kteří věnují mnohdy i svůj volný čas učení českého jazyka a reálií dětí krajanů žijících ve Velké Británii.  Práce s dětmi ji nesmírně baví. Alena má dvě dcery, které také navštěvují českou školu. Ve volném čase čte – hlavně historické romány a detektivky. Ráda cestuje a potkáte ji na procházkách kolem Somersetu, Blackdown a Quantock Hills.

Kateřina Khan, DiS.

narodila se v Olomouci v České republice. Vystudovala Vyšší odbornou školu zahradnickou v Mělníku Obor zahradní a krajinná tvorba. Od roku 2020 začala působit jako asistentka učitele ve Světlemodré třídě (1.ročník). Práce s dětmi ji velmi baví. Mezi její koníčky patří zahradničení, četba knih, adrenalinové sporty a cestovaní.

Lenka Slade

vystudovala MA Counselling Children and Young People na Univerzite South Wales. Od roku 2013 pracuje pro neziskovou organizaci, kde poskytuje terapeutickou podporu dětem i dospělým. Během své osmileté praxe získala mnoho zkušeností v práci s dětmi s využitím her a výtvarné výchovy. Mimo jiné Lenka také vytvořila desetitýdenní kurz pro děti a rodiče se zaměřením na prohloubení vzájemné spolupráce a komunikace. Lenka má dvě dcery, které se pravidelně účastní online lekcí českého jazyka pořádaného Czech & Slovak School Bristol, proto je pro ni výuka češtiny důležitá. Lenka od ledna 2021 vypomáhá žákům z Tyrkysové třídy s domácími úkoly.

Bc. Nela Bílková

studuje Pedagogiku předškolního věku NMgr a pracuje v mateřské škole v Česke republice. Ve školce momentálně zastává více rolí – učitelku, asistentku učitele a vede kroužek anglického jazyka pro předškolní děti.

Předtím studovala Učitelství pro mateřské školy, kde získala bakalářský titul a samozřejmě nesmí chybět ani Střední pedagogická škola. Mezi její koníčky patří zpěv, hra na klavír a kytaru, tanec, četba, běh, aerobic, výlety a cestování a přátelé.

V Bristolu jste ji mohli potkat osobně v roce 2019 – 2020, kde vedla páteční Stonožku a v sobotní škole tvořila skvělý tým s paní učitelkou Evou Stloukalovou ve třídě mladších žáků. Nela píše: “Do Bristolu jsem se rozhodla přijet ze dne na den. Jsem moc vděčná, že jsem díky programu Erasmus+ začala být součástí CS Community and School Bristol. Práce pedagoga mě naplňuje. Od dětí se člověk dozví mnoho zajímavých informací a jsem ráda, že mohu být toho součástí, ale nejen to. Doufám, že tak, jak děti inspirují v mnoha ohledech mě, předávám i já něco jim, co mohou uchopit a využít ve svém životě”.

Nela v naší škole nadále pokračuje s výukou dětí a podporou českých a slovenských rodin s bilingvními dětmi organizováním online setkání  písničky, říkanky, pohádek a hry pro nejmenší a plánuje se do Bristolu a naší školy vrátit v září 2021.

Mgr. Barbora Skalská

vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Členem týmu se stala díky praktické stáži v CSCS Bristol v rámci programu Erasmus +, kterou absolvovala v jarním semestru 2020. Bohužel kvůli pandemii COVID-19 musela odjet dříve, i přesto stáž dokončila distančně, a dodnes formou distanční výuky vyučuje žáky 3. ročníku (Purpurová třída). Mezi její zájmy patří zpěv, hra na klavír, ráda se vzdělává a získává nové náměty pro distanční i prezenční výuku formou webinářů.