Special Educational Needs

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)

Tým Czech & Slovak School Bristol má zkušenosti se začleněním dětí se SVP. Jsme schopni postkytnout rodičům základní poradenství, konzultaci, individuální vzdělávací plán a doporučit Vám služby v Bristolu a jeho okolí.
Máte-li otázky nebo obavy, zda-li by Vaše dítě zvládlo sobotní školu či školku a chtěli byste se poradit, pomoct s překladem výše uvedených informací, aj. neváhejte nás kontaktovat na naší emailové adrese info@cscsbristol.co.uk.
Přehled služeb nabízených jak dobrovolnickými spolky, místními organizacemi, charitami, tak bristolskými úřady i národními institucemi najdete na:
Informace o bristolském fóru rodičů pečujících o děti na spektru, jeho široké nabídce služeb a aktivit si můžete vyhledat zde