Výtvarná škola pre deti

Bola založená v roku 2019, z iniciatívy Lucii Húskovej, ktorá zároveň výtvarnú školu vedie.

Vzdelávanie umením u detí podporuje predstavivosť a je základom ich budúcnosti. Celý proces tvorby s využitím širokého spektra umeleckých  techník výrazne ovplyvňuje sebahodnotu a stabilitu dieťaťa.

Vnútorny svet a výtvarný prejav sú navzájom hlboko prepojené.

Taktiež výtvarná škola nepriamo, veľmi pozitívne, rozvýja u detí slovenský a český jazyk.

VHODNE ZAMERANÉ AKTIVITY MÔŽU PODPORIŤ, KORIGOVAŤ A PÔSOBIŤ AKO PREVENCIA.

Vzdelávanie umením je jednou z efektívnych ciest, ako pripraviť deti na výzvy dnešného sveta.

“Vytvárať spontánne a hravé dielka, pozorovať myšlienkové pochody detí a ukazovať im ako si uľahčiť jednotlivé výtvarné techniky, sledovať ich pokroky, sústrediť sa na ich vedomosti, dokázať vypnúť ich vlastný kritický pohľad na samých seba i na ich vlastné umelecké práce, znovu v nich nájsť slobodu výtvarného prejavu a skúmať prvé kroky ich nevedomých pokusov o umenie i zároveň rozvíjať ich sebareflexiu – to je presne to, čo má na výtvarných hodinách s deťmi baví. Som si viac ako istá, že im tento prístup neskôr pomôže v každodennej profesii, ktorú si vyberú v dospelom veku.” – hovorí Lucia Húsková.

V súčastnosti prebieha výtvarná škola online, prihlášky môžte posielať na info@cscsbristol.co.uk

Lucia Húskova zároveň nadviazala spoluprácu s Okénkom v Londýne (www.okenko.uk) na projekte “Cyklus výtvarných dielní”.

Zároveň pod jej vedením, sa deti z výtvarnej školy, zúčastnili súťaže a ich práce sú zverejnené v knihe:

“Rozprávky z celého sveta II.”